Hoogwaardige tandprotheses en frames in Limburg

tandpand-reuver-home-voor-particulieren
Heeft u een prothese of frame nodig? Dan verricht uw tandarts het onderzoek en maakt hij de afdruk van uw gebit. Wij vervaardigen vervolgens de prothese of het frame. Op deze pagina leggen we uit wat protheses en frames zijn en hoe wij ze vervaardigen in ons tandtechnisch laboratorium. Neem contact op voor meer informatie.

Frameprothese & partiële prothese

Een frameprothese of partiële prothese zijn een gedeeltelijke en uitneembare prothese die tussen uw bestaande tanden past. Een verwijzing van uw eigen tandarts is hiervoor nodig. Zonder de partiële of frameprothese kunnen de natuurlijke tanden namelijk gaan verschuiven of kunnen ze verplaatsen.

tandpand-reuver-dental-unique-frame-prothese
tandpand-reuver-dental-unique-partiële-prothese

De metalen frameprothese

De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt gegoten van een sterke chroomkobaltlegering of van titanium en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

De kunststof partiële plaatprothese

Daar waar u enkele tanden mist, vormt het kunststof deel een zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Wanneer de grip van de kunststof plaatprothese tegenvalt, kunnen wij deze uitvoeren met twee of meer gebogen ankers (haakjes), waardoor er meer houvast ontstaat.

Prothese

Wat is een volledige prothese?

Een prothese of volledige prothese is een hulpmiddel voor in het geval dat al uw tanden en kiezen getrokken zijn. Een prothese valt onder de uitneembare voorzieningen. Er zijn bijna drie miljoen volledige prothesedragers in Nederland.

 

Een prothese kan worden gemaakt door een tandtechnicus of een klinisch prothese technicus (KPT) in opdracht van de tandarts. De tandprotheticus en de KPT’er zijn beiden tandtechnici, waarbij de laatste niet zelfstandig maar alleen onder verantwoordelijkheid van een tandarts kan behandelen.

tandpand-reuver-dental-unique-volledige-prothese

Hoe wordt een prothese gemaakt?

Door het speeksellaagje tussen het kunststof van de prothese en uw tandvlees, zuigt het prothese zich vast in de mond (retentie). De prothese heeft een zodanige vorm dat deze goed past bij de anatomie van de kaken en de mondspieren.

 

U kunt zich waarschijnlijk goed voorstellen dat in een beweeglijke mond dit niet altijd eenvoudig is. Een deel van de prothese dragers heeft hier dan ook problemen mee. Het is vaak het ondergebit dat klachten geeft doordat onder andere het draagvlak van de kaak daar veel kleiner is.

Dankzij implantaten kan met behulp van een klikgebit vaak toch een goede oplossing geboden worden. Omdat elke mond en kaak anders is, wordt voor u een prothese speciaal op maat gemaakt. Om de kauw- en spreekfunctie met de prothese te herstellen zullen een aantal stappen (vier tot zes) doorlopen moeten worden.

 

Het cosmetische eindresultaat is ook een belangrijke factor en alles tezamen maakt dat de behandelaar en de technicus zeer nauwkeurig te werk zullen gaan om deze functies bij u te herstellen.

Om een prothese te maken zal de behandelaar eerst een afdruk maken met standaardlepels en een stug aangemaakt afdrukmateriaal (alginaat). Het is belangrijk dat in de deze afdruk de overgang van kaak naar wang (omslagplooi) staat.

Van deze afdruk wordt in het tandtechnisch laboratorium een gipsmodel gemaakt waarop van kunststof een individuele lepel wordt vervaardigd. Met deze individuele lepel, die op maat is gemaakt voor de mond van de patiënt, kan een precisieafdruk worden genomen.

Met behulp van de door de technicus vervaardigde lepel wordt in deze fase een individuele afdruk gemaakt waar veel aandacht besteed wordt aan het afvormen van de belangrijke delen van uw nieuwe prothese, namelijk de randen die de uiteindelijke begrenzing en afsluiting zullen vormen.

De individuele lepel kan worden voorzien van een randopbouw. Dit is een laagje harde was die de overgangen beter markeert en de spieraanhechtingen aangeeft. Als laatste wordt dan een licht vloeibaar (siliconen) afdrukmateriaal gebruikt voor de definitieve afdruk.

De mond- en wangspieren worden tijdens het uitharden gemanipuleerd (muscle trimming), om de meest gebruikte bewegingen te imiteren en de randen van de uiteindelijke prothese aan te geven.

Van de individuele afdruk worden door de technicus weer nieuwe gipsmodellen gemaakt waarop een set beetplaten gemaakt wordt.

De beetplaten worden door de behandelaar gebruikt om de relatie tussen uw onder- en bovenkaak te registreren en tevens om te bepalen waar uiteindelijk de tanden en kiezen komen te staan. Tijdens deze afspraak wordt, uiteraard in samenspraak met de patiënt, gekeken naar de kleur en de vorm van uw nieuwe tanden.

Met de gegevens die in de vorige stap zijn verzameld gaat de technicus aan de gang om een pasprothese voor u te maken. In deze fase wordt er ook gekeken of de beetregistratie goed is bepaald en uiteraard wordt gekeken of de uitgezochte tanden mooi passen bij het uiterlijk.

Als iedereen tevreden is over het resultaat dan gaat de pasprothese nog terug naar de technicus die de prothese omzet naar kunststof en glad afwerkt. In de volgende zitting kan de prothese geplaatst worden. De pasfase kan indien nodig meerdere malen worden herhaald tot het gewenste resultaat is behaald.

Wennen aan een nieuwe prothese

Een nieuwe prothese zit waarschijnlijk niet meteen lekker. Het is nieuw en ook anders en vooral in het begin zal daaraan gewend moeten worden. Uw behandelaar zal u in de lastige beginperiode goed begeleiden, zodat u zo snel mogelijk aan de nieuwe tanden en kiezen zult wennen.

Pijn door een nieuwe prothese

Het dragen van uw nieuwe prothese kan in het begin een beetje pijnlijk zijn. Het gebit zit strak tegen uw kaken aan. Op sommige plaatsen misschien wel iets te strak. Daardoor kunnen gevoelige zweertjes ontstaan. De zweertjes worden ook wel drukplaatsen genoemd.

Door kleine en eenvoudige correcties aan uw prothese kan uw behandelaar deze pijn wegnemen. Het wordt niet aangeraden om zelf te vijlen of te schuren aan uw prothese.

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat wordt geprobeerd om het prothese in de mond te houden. Probeer er direct mee te praten en te eten. De behandelaar controleert uw prothese enkele dagen tot weken nadat het geplaatst is.

Heeft u vanwege de pijn of de onwennigheid toch besloten uw prothese uit te doen? Doe het dan minstens een halve dag voor u naar de behandelaar gaat weer in. Anders zullen de drukplekken niet duidelijk zichtbaar zijn.

Laat u zich er niet toe verleiden uw oude prothese te snel weer in te doen. Het is dan moeilijker om aan het nieuwe gebit te wennen. Met uw nieuwe prothese is het vaak een kwestie van doorzetten.

Voor meer informatie over uw nieuwe prothese belt u 077 4741877

tandpand-reuver-kronen-en-bruggen-button

Kronen & bruggen

tandpand-reuver-gebitbeschermer-button

Gebitsbeschermers

© 2024 Dental Unique B.V. | Power Internet B.V. | RJHosting | Power For Jobs