Hoogwaardige tandprotheses en frames in Limburg

DE PRODUCTEN VAN DENTAL UNIQUE

DE PRODUCTEN VAN DENTAL UNIQUE

Heeft u een prothese of frame nodig? Dan verricht uw tandarts het onderzoek en maakt hij de afdruk van uw gebit. Wij vervaardigen vervolgens de prothese of het frame. Op deze pagina leggen we uit wat protheses en frames zijn en hoe wij ze vervaardigen in ons tandtechnisch laboratorium. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Frameprothese & partiële prothese

Een frameprothese is een gedeeltelijke en uitneembare prothese die tussen uw bestaande tanden past. Een verwijzing van uw eigen tandarts is hiervoor nodig. Zonder de partiële prothese kunnen de natuurlijke tanden namelijk gaan verschuiven of kunnen ze verplaatsen.

De metalen frameprothese
De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt gegoten van een sterke chroomkobaltlegering of van titanium en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

De kunststof partiële plaatprothese
Daar waar u enkele tanden mist, vormt het kunststof deel een zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Wanneer de grip van de kunststof plaatprothese tegenvalt, kunnen wij deze uitvoeren met twee of meer gebogen ankers (haakjes), waardoor er meer houvast ontstaat.

Neem contact op

Kunstgebit of volledige prothese

Een kunstgebit of volledige prothese is een hulpmiddel voor in het geval dat al uw tanden en kiezen getrokken zijn. Een kunstgebit ligt los in de mond en valt onder de uitneembare voorzieningen. Er zijn bijna drie miljoen volledige prothesedragers in Nederland.

Een prothese kan worden gemaakt door een tandarts, een tandprotheticus of een klinisch prothese technicus (KPT). De tandprotheticus en de KPT'er zijn beiden tandtechnici, waarbij de laatste niet zelfstandig maar alleen onder verantwoordelijkheid van een tandarts kan behandelen.

Neem contact op

Facings

U wilt mooie witte tanden? Wilt u verlost zijn van een spleetje tussen uw tanden? Of wilt u een afgebroken tand laten repareren? Met behulp van een zogenoemde facing kan de tandarts het uiterlijk van uw gebit verfraaien.

Een facing is een laagje tandkleurig vulmateriaal van composiet of een schildje van porselein. De tandarts plakt het vulmateriaal op de tand. Zo kan de tandarts de vorm of de kleur van een tand veranderen. Ook kan de tandarts spleetjes tussen tanden opvullen, afgebroken hoekjes repareren, gele of bruine tanden weer wit maken en scheve tanden maskeren.

Neem contact op

Etsbrug

Een etsbrug is een alternatieve techniek om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Het bijzondere van een etsbrug is dat de tandarts deze aan goede of vrijwel goede tanden of kiezen kan plakken zonder dat deze uitgebreid hoeven te worden geslepen.

Er zijn twee manieren om de etsbrug aan te brengen. Bij de eerste methode verankert de tandarts de etsbrug éénzijdig aan één aangrenzende tand of kies. Bij de tweede manier verankert de tandarts de etsbrug aan weerszijden, aan één tand of kies. Een kunsttandje (of dummy) vult de lege ruimte van de ontbrekende tand of kies op. Zogenaamde retentievleugels zorgen voor het houvast aan de pijlers. De tandarts zet deze met cement vast: je kunt dit zelf niet verwijderen.

Neem contact op

Kroon op een implantaat

Een kroon kan ook worden vastgeschroefd op een implantaat dat vastgegroeid is in het kaakbot. De natuurlijke wortel wordt vervangen door een kunstwortel, het implantaat. Het plaatsen van een implantaat is geen grote ingreep. Vaak wordt een implantaat geplaatst bij een kaakchirurg of implantoloog. Het kan zijn dat uw tandarts u doorstuurt naar een implantoloog, maar soms komt er ook een implantoloog naar de praktijk van uw eigen tandarts.

Omdat het implantaat gemaakt is van titanium, zal uw lichaam het implantaat niet afstoten. De kroon op een implantaat biedt net zoveel kracht en sterkte als uw natuurlijke tanden. Uw kaak zal niet slinken (in hoogte en dikte afnemen) en uw kaak behoudt zijn eigen contour. Dit geeft zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid.

Neem contact op

Een combinatiewerkstuk

In sommige situaties lukt het niet om door middel van een aantal bruggen een volledig herstel van het kauwvermogen te realiseren. Een combinatiewerkstuk kan dan een oplossing zijn. We bedoelen daarmee bijvoorbeeld een combinatie van een brug met een gedeeltelijke prothese.

Vaak worden bij een combinatie werkstuk één of meerdere kronen gemaakt met een slotje eraan. In combinatie met deze kronen wordt vaak een frameprothese gemaakt die vastklikt in het slotje van de kronen.

Neem contact op